SPIRAL STABILIZATION

SPIRAALISTABILAATIO

Terapia-, kehonhallinta- ja harjoitusmetodi

KOULUTUSOHJELMA – YLEISTÄ


Suomessa noudatetaan pääsääntöisesti Spiral Stabilization -metodin kansainvälistä koulutusohjelmaa. Maakohtaiset ja koulutustapahtumiin liittyvät poikkeukset ovat mahdollisia. Koulutukset Suomessa ovat suomeksi, ellei toisin ilmoiteta.


Spiral Stabilization / Spiraalistabilaatio (SPS) -metodin koulutus on tarkoitettu liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille.SPS -KOULUTUS UUDISTUU SUOMESSA!


Spiral Stabilization / Spiraalistabilaatio (SPS) -koulutus uudistuu ja monipuolistuu Suomessa. Sisällöltään uudistuneista Spiraalistabilaatio -koulutuksista käytetään nyt nimeä "Spiraalistabilaatio Plus”. Näissä koulutuksissa alkuperäisen metodin periaatteet, liikkeet ja niiden manuaalinen avustaminen säilyvät sellaisinaan, mutta niitä täydennetään kuhunkin aiheeseen sovelletuilla itsehoitotekniikoilla, mm. MELT -metodia soveltaen, peruskursseista lähtien. Pehmeiden rullien ja erilaisten pallojen avulla tehtävät terapeutin manuaalista käsittelyä simuloivat tekniikat kohdistuvat sidekudoksen eli faskian kehoa suojelevien ja stabiloivien ominaisuuksien palauttamiseen. Näin muodostuu kokonaisuus, joka tukee kehon terveyttä ja edistää sen luonnollista kykyä parantua.


SPS -manuaaliterapiaan keskittyvät osiot pidetään erillisinä koulutuksina.


Varsinaisten SPS-koulutusohjelman mukaisten koulutusten lisäksi on tarjolla erilaisia kertaus-, täydennys- ja erikoiskoulutuksia. Nämä koulutukset ovat tarkoitettu jo vähintään SPS-ohjaajatason saavuttaneille ja ne kartuttavat SPS-koulutuspisteitä ja -tuntimääriä samalla tavoin kuin muutkin viralliset metodin koulutukset. Tarjolla ovat jo mm. ”Spiraalistabilaatio ja faskia” -koulutukset sekä "Modern Nordic Walking Trainer" -koulutus. Näistä lisää alla.


Metodin ammattinimikkeet ja koulutustasot, sekä niihin vaadittavat koulutusmäärät löydät "Koulutus" -sivulta.


Koulutuskalenteri puolestaan löytyy tästä.SPIRAL STABILIZATION / SPIRAALISTABILAATIO (SPS) -METODIN

KOULUTUSOHJELMA SUOMESSA


Huom! Peruskurssin käyminen on edellytys muihin metodin koulutuksiin osallistumiselle. Peruskurssin (osiot 1AB ja 1CD) jälkeen muihin koulutuksiin voi osallistua missä järjestyksessä tahansa, siis riippumatta kurssin numerosta – lukuunottamatta Teacher -tason kursseja ja niiden jatkokoulutuksia.


1. Spiraalistabilaatio Plus 1, metodin Peruskurssi: osiot 1AB ja 1CD. Kurssi järjestetään yleensä kahdessa osassa: osio 1AB (2 päivää) ja osio 1CD (2 päivää), yhteensä 32 opetustuntia.


SPS Plus 1AB -osion sisältö 

Koulutuksen ensimmäisen osan teoriaosuudessa keskitymme metodin toiminnalliseen anatomiaan eli spiraali- ja vertikaali- lihasketjujen merkitykseen ihmisen liikkuessa sekä muihin mekanismeihin, jotka stabiloivat liikettä pystyasennossa. Tutustumme aiheeseen myös tapauskohtaisten esimerkkien, mittausten sekä harjoitteita edeltävien ja niiden jälkeen tehtävien, kehotietoisuutta kehittävien arviointien avulla.


Käytännön osuudessa käymme läpi yksityiskohtaisesti SPS-metodin perusharjoitteet sekä periaatteet, jotka harjoittelussa tulee ottaa huomioon. 1AB -osaan kuuluvien liikkeiden päätavoitteena on hartian ja lantion seudun lihastasapainon parantaminen, keskivartalon vakauttaminen ylä- ja alaraajojen liikkeiden aikana sekä kehon linjauksen hahmottaminen pystyasennossa tapahtuvassa harjoittelussa. Harjoittelemme myös liikkeiden manuaalista avustusta pareittain istuma-asennossa ja seisten. 


Lisäksi näiden kahden ensimmäisen kurssipäivän aikana aloitamme pystyasennon hahmottamista edistävän alaraajaan kohdistuvan harjoitusohjelman, joka tehdään eri kokoisten pehmeiden ja napakampien pallojen avulla.


1AB -kurssin hinta: 355,00 € (sis. alv:n 24%). (Hinta voi jonkin verran vaihdella koulutuspaikan ja järjestäjän mukaan.) Hintaan sisältyy koulutusmateriaali ja yksi SPS-vastuskuminauha.SPS Plus 1CD -osion sisältö

1CD -kurssilla tarkennetaan 1AB -osion aikana opittujen perusharjoitteiden yksityiskohtia ja edetään liikkuvuutta, koordinaatiota ja tasapainoa haastaviin dynaamisiin liikesarjoihin. 


Kahden kurssipäivän aikana kerrataan ja syvennetään liikkeiden ohjausta sekä erityisesti selkä- ja niska-hartia seudun lihaksia rentouttavaa liikkeiden manuaalista avustamista. Itsehoitotekniikat tässä osiossa kohdistuvat käsiin.


Teoriaosuuksissa tarkennamme metodin periaatteita ja eri lihasketjujen kautta tapahtuvaa spiraalistabilaatiota sekä ajatusta pystyasentoa kannattelevasta kokonaisvaltaisesta ydintuesta.  Kurssin lopuksi sovellamme opittua kävelyyn.


1CD -kurssin hinta: 330,00 € (sis. alv:n 24%). (Hinta voi jonkin verran vaihdella koulutuspaikan ja järjestäjän mukaan.) Tulostetun kirjallisen materiaalin lisäksi hintaan sisältyy netin kautta ladattava "Manual Therapy 1" -koulutusmateriaali, jossa on esitelty liikkeiden manuaaliset avustusotteet ja tekniikat sekä videoina että kuvina. Ko. materiaali palvelee myös seuraavia koulutusohjelman osioita.Metodin Peruskurssi, Spiraalistabilaatio Plus 1, on neljän päivän koulutuskokonaisuus (1AB+1CD), joka antaa valmiudet ohjata eritasoisia SPS-tunteja sekä ryhmille että yksityisasiakkaille. Spiraalistabilaation periaatteiden ymmärtäminen mahdollistaa menetelmän monipuolisen käytön erityisesti selkään liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.


Peruskurssin käyneillä on oikeus liittyä jäseneksi Suomen Spiraalistabilaatio Yhdistykseen (jäsenmaksu 20 €/vuosi) jolloin he saavat metodin nimen käyttöoikeuden, voivat käyttää ammattinimikettä Spiraalistabilaatio -ohjaaja, hankkia SPS-tuotteita tukkuhintaan Askel International Oy:ltä (ko. tuotteiden maahantuojalta), myös asiakkailleen myytäväksi – ja muita jäsenetuja.  2. Spiraalistabilaatio Plus 2: Lannerangan sekä kaula- ja rintarangan alueen ongelmat. Osiot 2A ja 2B – yhteensä neljän päivän koulutuskokonaisuus, joka järjestetään yleensä kahdessa osassa (2+2 päivää).


SPS Plus 2A: Lanneranka. Kurssin sisältö:

Kahden päivän lannerankaan keskittyvän kurssin (2A) teoriaosuus antaa kattavan tietoiskun lannerangan ja lantion anatomiasta, toiminnasta ja yleisimmistä selkäsairauksista (välilevytyrät, stenoosi, spondylolysis, spondylolisteesi). Pohdimme myös sitä, minkä tyyppiset voimat kohdistuvat selkärankaan, miten ryhti, rangan liikkuvuus ja muutokset sidekudoksessa vaikuttavat lannerangan toimintaan – ja päinvastoin.


Käytännön osuuksissa perehdymme lantion ja lanneselän ryhtiin, lannerangalle mahdollisiin liikesuuntiin ja -laajuuksiin sekä siihen, miten Spiraalistabilaatio-harjoitteet kehittävät kykyä kontrolloida ja hahmottaa lannerangan terveyttä tukevat asennot myös liikkeen aikana.


Kurssipäivien aikana käytämme harjoittelussa apuna myös pehmeitä rullia, joiden avulla kehitämme kykyä tunnistaa mahdolliset  jännitteet selän alueella ja ne muutokset, joita esimerkiksi pallean alueen kireydet aiheuttavat lannerangassa. Lisäksi opettelemme itsehoitotekniikoita, jotka auttavat vähentämään alaselkään kohdistuvaa painetta ja lievittämään mahdollista kipua.


2A -kurssin hinta: 330,00 € (sis. alv:n 24%). (Hinta voi jonkin verran vaihdella koulutuspaikan ja järjestäjän mukaan.) Tulostetun kirjallisen materiaalin lisäksi hintaan sisältyy netin kautta ladattava "120 Exercises" -koulutusmateriaali, joka palvelee myös seuraavia koulutusohjelman osioita.SPS Plus 2B: Kaula- ja rintaranka. Kurssin sisältö:

Kaula- ja rintarangan toiminnat liittyvät oleellisesti toisiinsa, joten tällä kurssilla (2B) huomioimme molemmat. Kurssin teoriaosuus keskittyy kaularangan ja rintarangan rakenteelliseen anatomiaan ja toimintaan sekä yleisimpiin erityisesti ryhdin, lihasepätasapainon ja sidekudoksen muutosten aiheuttamiin ongelmiin.


Käytännön osuuksissa keskitymme rintarangan ryhdin ja liikkuvuuden parantamiseen, joka puolestaan luo pohjan kaularangan toiminnalle ja pään luontevalle ja tasapainoiselle asennolle. Harjoittelemme myös kaula- ja rintarangan liikkeiden manuaalista avustamista eri liikesuunnissa.


Lisäksi opettelemme itsehoitotekniikoita, jotka Spiraalistabilaatio -harjoitteiden ohessa auttavat vähentämään kaularankaan kohdistuvaa painetta ja elvyttävat niskan alueen kudosten nesteytystä. Kurssipäivien aikana toistamme samat tekniikat myös rintarangan alueelle.


2B -kurssin hinta: 330,00 € (sis. alv:n 24%). (Hinta voi jonkin verran vaihdella koulutuspaikan ja järjestäjän mukaan.) Hintaan sisältyy tulostettu kirjallinen materiaali.3. Spiraalistabilaatio Plus 3: Yläraaja ja alaraaja. Osiot 3A ja 3B, yhteensä neljän päivän koulutuskokonaisuus, joka järjestetään yleensä kahdessa osassa (2+2 päivää).


SPS Plus 3A: Yläraaja. Kurssin sisältö:

Kahden päivän Yläraaja-kurssin (3A) teoriaosuus antaa kattavan tietoiskun hartiarenkaan anatomisesta rakenteesta, sen yhteyksistä keskivartaloon, yleisimmistä yläraajaan liittyvistä ongelmista sekä siitä, miten ryhti, selkärangan liikkuvuus ja muutokset sidekudoksessa vaikuttavat yläraajan toimintaan – ja päinvastoin. Kurssilla keskitytään erityisesti yläraajan stabiliteettia ja liikkuvuutta ylläpitäviin, olkaniveltä säästäviin liikemalleihin ja siihen, miten niitä voidaan harjoittaa Spiraalistabilaation avulla.


Lisäksi käytännön osuudessa syvennetään yläraajan liikkeiden ja lavan ulko- ja sisäspiraalin avustusta, käydään läpi käden, ranteen ja käsivarren lihaksia venyttäviä ja vahvistavia harjoituksia sekä itsehoitotekniikoita, jotka vapauttavat hartiakaaren jännitteitä elvyttämällä ja nesteyttämällä ylävartalon toimintaa tukevan sidekudoksen (faskian).


3A -kurssin hinta: 330,00 € (sis. alv:n 24%). (Hinta voi jonkin verran vaihdella koulutuspaikan ja järjestäjän mukaan.) Hintaan sisältyy tulostettu kirjallinen materiaali.SPS Plus 3B: Alaraaja. Kurssin sisältö:

Kahden päivän Alaraaja-kurssin (3B) teoriaosuus antaa kattavan tietoiskun alaraajan anatomisesta rakenteesta, sen yhteyksistä keskivartaloon, yleisimmistä alaraajaan liittyvistä ongelmista sekä siitä, miten ryhti ja lantion alueen stabiliteetti ja liikkuvuus vaikuttavat alaraajan toimintaan – ja päinvastoin.


Kurssin ensimmäisenä päivänä perehdymme alaraajan ja lonkan välisiin toiminnallisiin tapahtumasarjoihin, kuten pronaatio ja supinaatio sekä harjoittelemme niiden ohjaamista. Spiraalistabilaatio-harjoitteissa tarkennamme lantion ulko- ja sisäspiraalin toteutumista vakautta, tasapainoa, koordinaatiota ja rotaatiovoimaa vaativissa liikevariaatioissa.


Toisena koulutuspäivänä keskitymme kävelyn liikeanalyysiin ja kävelyn elementtien harjoittamiseen Spiraalistabilaation avulla. Vakaa ja kannatettu ryhti, hyvä tasapaino, koordinoidut vartalon kierrot ja myötäliikkeet muodostavat kehon terveyttä ylläpitävän kävelytavan. Tämä toimii perustana myös hyvälle juoksutekniikalle.


Molempien päivien aikana tehtävissä itsehoitotekniikoissa huomioimme erityisesti lonkan ja alaraajan nivelet, pohkeet, sääret, reidet ja niitä ympäröivät kudokset.


3B -kurssin hinta: 330,00 € (sis. alv:n 24%). (Hinta voi jonkin verran vaihdella koulutuspaikan ja järjestäjän mukaan.) Hintaan sisältyy tulostettu kirjallinen materiaali.4. Spiraalistabilaatio Plus 4. Tämän koulutuksen sisältöä päivitetään parastaikaa.5. Spiraalistabilaatio Plus 5: Skolioosi. Osiot 5A ja 5B, yhteensä neljän päivän koulutuskokonaisuus, joka järjestetään yleensä kahdessa osassa (2+2 päivää).


Viime vuosien tutkimukset ovat osoittaneet liiketerapian tärkeän merkityksen osana konservatiivista skolioosin hoitoa. Tällä hetkellä tiedämme, että skolioosin etenemistä voidaan hallita harjoitteilla, jotka vakauttavat eli stabiloivat vartalon ja opettavat yksilöllisesti selkärangan kolmiulotteista asennon korjausta ja sen ylläpitämistä päivittäisten toimintojen aikana.


Spiraalistabilaatio -metodissa keskivartalon, hartia- ja lantionalueen vakautus tapahtuu aktivoimalla ja vahvistamalla kehoa spiraalien muodossa kiertäviä lihasketjuja, jotka nostavat ja linjaavat selkärankaa kohti tasapainoisempaa ryhtiä liikkeen aikana. Spiraalistabilaatio -harjoitteilla voidaan hidastaa skolioosin etenemistä, loiventaa skolioosin aiheuttamaa rangan kiertymistä ja parantaa myös esteettisesti vartalon ääriviivoja.


SPS Plus 5A: Lasten ja nuorten skolioosi. Kurssin sisältö:

Lasten ja nuorten skolioosiin keskittyvän koulutuksen kahtena ensimmäisenä päivänä tutustumme skolioosin taustaan, sen eri muotoihin, hoidon tavoitteisiin, siihen johtaviin riskitekijöihin sekä miten selkärangan kiertymiseen ja taipumiseen voi vaikuttaa Spiraalistabilaatio-metodin spesifillä, selkärankaa vahvistavalla ja stabiloivalla kaikki liiketasot huomioivalla harjoittelulla.


Käytännön osuuksissa keskitymme erityisesti niihin liikkeisiin, joiden on parhaiten todettu soveltuvan skolioosista kärsivien nuorten kotiharjoitteluun, liikkeiden manuaaliseen avustamiseen ja tarkkaan korjaamiseen. Yhdistämme harjoitteluun myös kehotietoisuutta ja hengitystekniikkaa kehittäviä osioita, jotka auttavat tunnistamaan hengityksen rintakehää muokkaavat ja sen elastisuutta ylläpitävät ominaisuudet.


SPS Plus 5B: Aikuisten skolioosi. Kurssin sisältö:

Aikuisten skolioosiin keskittyvän kurssin aikana huomioimme skolioosin lisäksi myös muut, usein hoitamattomaan skolioosiin liittyvät ja selkärangan toimintaa rajoittavat tekijät, kuten selkänikamien ja välilevyjen degeneroituminen, selkäydinkanavan ahtaumat ja mahdolliset hengitystä ja sydämen toimintaa rajoittavat tekijät.


Liiketerapian ensisijaisena tavoitteena aikuisilla on vahvistaa selkärankaa tukevia lihaksia, aktivoida selkärangan toimintakykyä ja stabiliteettia ylläpitävät mekanismit ja antaa välineitä mahdollisten kiputilojen hallintaan ja niiden välttämiseen. Myös aikuiset skolioosista kärsivät hyötyvät kehotietoisuutta ja hengitystekniikkaa kehittävistä itsehoitotekniikoista, jotka rauhoittavat sekä mieltä että hermostoa.


Lisäksi sekä 5A- että 5B -kurssien yhteydessä tutkimme skolioosipotilaille tyypillistä patologista kävelyn liikemallia. Luonnollinen kävely, sen harjoittaminen joko sauvojen tuella tai ilman on liiketerapian keskeinen osa. 3A -ja 3B -kursseille osallistuminen on suositeltavaa skolioosikurssista kiinnostuneille.


Tulostetun kirjallisen materiaalin lisäksi 5A ja 5B kurssien hintaan sisältyy netin kautta ladattava koulutusmateriaali, jossa on esimerkkejä eri ikäisistä skolioosipotilaista, heidän hoito-ohjelmistaan ja skolioosin kehityksen seuranta.6. Spiraalistabilaatio Plus 6. Tämän koulutuksen sisältöä päivitetään parastaikaa.7. Spiraalistabilaatio Plus 7: Urheilu – SPS-metodin käyttö urheiluharjoittelussa. Tämän koulutuksen sisältöä päivitetään parastaikaa.8. Spiraalistabilaatio Plus 8: SPS-Teacher -tason koulutus. Tämän koulutuksen sisältöä päivitetään parastaikaa.
SYVENTÄVÄT LISÄKOULUTUKSET SEKÄ ERIKOISKOULUTUKSET


Spiral Stabilization -koulutusohjelmaan lisätään aika ajoin erilaisia syventäviä lisäkoulutuksia sekä erikoiskoulutuksia, jotka kartuttavat SPS-koulutustuntimääriä samalla tapaa kuin muutkin SPS-koulutukset. Niihin voivat osallistua kaikki Peruskurssin (osiot 1AB ja 1CD) käyneet.


Tällä hetkellä Suomessa ovat tarjolla seuraavat lisä/erikoiskoulutukset:


Modern Nordic Walking Trainer -koulutus: 2 päivää, 16 opetustuntia.

Koulutus on liikunta- ja hoitoalan ammattilaisille suunnattu kansainvälinen koulutus, joka perehdyttää lajin kolmen peruspilarin: ryhdin/kehonhallinnan, kävelytekniikan ja sauvankäyttötekniikan yhteensovittamiseen monipuolisten, tehokkaiden ja innostavien opetustuokioiden sekä harjoitus- tai terapiajaksojen muodostamiseksi.

Modern Nordic Walking -konseptissa sovelletaan uusimpia tutkimustuloksia ja tietoutta ihmisen myofaskiaalisen järjestelmän toiminnasta sekä spiraali- ja vertikaalilihasketjujen merkityksestä liikkeen aikana. Lue lisää Modern Nordic Walking -konseptista ja -koulutuksesta...


Spiraalistabilaatio ja faskia -koulutukset.

Kunkin ”Spiraalistabilaatio ja faskia” -koulutuksen sisältö esitellään koulutustapahtuma- kohtaisesti.Lisätietoja ja yhteydenotot: info@askelinternational.com tai sivun "Yhteystiedot" lomakkeella.


Lisätietoa myös "Koulutus" -sivulla.